ติดต่อเรา

บริษัท เอเซีย เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส จำกัด

239/1 หมู่ 4 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

โทรศัพท์ : 0-2170-7241-3, 0-2170-7291

โทรสาร : 0-2170-7292

อีเมล์ : asia_service@asiaservice-express.co.th
Asia Service Express Co., Ltd.

239/1 M.4 Bangpriang, Bangboo, Samutprakarn 10560

Phone : 0-2170-7241-3, 0-2170-7291

Fax : 0-2170-7292

EMail : asia_service@asiaservice-express.co.th

ภาพสถานที่