บริษัท เอเซีย เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส จำกัด

 

เลขที่ 239/1 หมู่ 4 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

 

เป็น ผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้งและนำเข้าอุปกรณ์เครนอุตสาหกรรม ทั้งภายในโรงงานและภายนอกโรงงานจากทีมงานและวิศวะกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี รวมทั้งการเปิดศูนย์ฝึกอบรมการใช้งานเครนและการอบรมตามหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ พ.ศ.2552 โดยขณะผู้บริหารมุ่งเน้นถึงการบริการที่มีคุณภาพ ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ถึงปัญหาระบบงานเครน และยังมีวิศวกรและทีมงานที่เชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงระบบรอกและเครนหลังการติดตั้งไว้คอยให้บริการลูกค้า